Kiriana shared a moment

Te Taura Whiri i te Reo Māori | June 2021

Te Ara Reo Māori (Level 2). If you want to learn some basic Māori language, this is the perfect place to start.