Kiriana shared a moment

Te Taura Whiri i te Reo Māori | June 2021

Te Ara Reo Māori (Level 4). If you know the basics of te reo Māori and want to take it further, here’s your next step.