Tahitian relatives meet with wharekura on how to bring their culture to life back home

Photo of Tahitian relatives meet with wharekura on how to bring their culture to life back home
A Nui Taputaputaea met with Te Wharekura o te Kaokaoroa o Pātetere in search of 'How - How can we bring our culture to life on our henua for our tamari’i?'