Te Rau o Te Huia: Using AI to connect rangatahi with heritage

Photo of Te Rau o Te Huia: Using AI to connect rangatahi with heritage
Dan Te Whenua Walker has created a custom AI to preserve mātauranga about his home in Taranaki.