Te reo Māori in public sector: More work to be done for normalisation of te reo

Photo of Te reo Māori in public sector: More work to be done for normalisation of te reo
"Kotahi te reo ake o tēnei whenua, katoa ngā reo i haria mai, i haria mai i rāwahi, i whenua kē. Koinei mātau e mea nei me kōrero Māori a Aotearoa whānui."