Teriaki shared a moment

Teriaki Tamasese | May 2022

Kāore au i whāi wāhi ki te kaupapa o te Kōhanga Reo i taku tamarikitanga.

Kāore au i whāi wāhi ki te kaupapa o te Kōhanga Reo i taku tamarikitanga. Kāore ōku mātua i whakaae. Whaihoki, kāore tō mātou kuia i whakaae. Erangi, ka mutu aku mahi wharekura, ka whai tūranga mahi au ki ngā Kōhanga Reo o Tamaki-nui-a-Rua.

Te mahi hoki o ngā hua o te Kōhanga Reo. Ehake mō ngā tamariki anake, erangi mō te whānau katoa hoki. He ara waiwai kia ako te whānau i te Reo Māori. Kua rekareka hoki te ngākau i te whakamana ā-tohu o ngā tohu a te Kōhanga Reo (TA1, TA2, Whakapakari).

Nōku e mahi ana ki te Kōhanga Reo, ka ngetengete katoa au i aku korenga ki te Kōhanga Reo i taku tamarikitanga 😂 E ao ia, nōku te whiwhi, i ākona te reo ki te kāinga, i kuraina tonutia au ki te Kura Kaupapa Māori, me te Rūmaki.

Mentioned in this post: