Maddie Brown

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Maddie will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata. "I am a kaiako, we will continue using te reo in our akomanga daily. "

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Kokonga Whakaahua