Timoti Brown

Whakaora i ngā kupu, ngā reo, ngā whakaaro o rātau kua tahuri atu ki te pō otirā o tātau anō kei te ao turoa tonu.

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Timoti will kōrero. "Ka tāki karakia ki te ao."

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Kokonga Whakaahua