Upper Hutt School

Te Whanganui-a-Tara | Wellington, upperhuttschool.nz

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Upper Hutt School will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata.

Activities

If you are part of this school you can contribute your content as well.