Connie Everest

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Connie will kōrero, whakarongo, ako, pānui and waiata. "To continue learning and using te reo Maori at my preschool with our tamariki and kaiako. Arohanui. "

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Kokonga Whakaahua