Teri Smith

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Teri will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata. "I hope to do a little of everything 🤞"

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Kokonga Whakaahua