Alex shared a moment

Alex Gorrie | September 2021

I tuku au i te pūrākau e pā ana ki a Tū Te Raki Whānoa me āna mahi hira ki ngā rangatahi tāku e whakaako nei.

I tuku au i te pūrākau e pā ana ki a Tū Te Raki Whānoa me āna mahi hira ki ngā rangatahi tāku e whakaako nei.

Ko Tū Te Raki tētahi tupuna rongonui o Waitaha.