Anthony | Share your why

He ngakau taku ki Te Reo Maori me Te Pukapuka o Moromona, kei roto ra te tika o te reo me ana kounga./