Dolly shared a moment

Dolly Boynton | March 2021

Tū ana ahau ki te tihi tapu o tōku Maunga ko Te Kōrapa whakarongo ki ngā hau o te rangi e! Whakaheke ki te au o Waikare e rere nei Kia tū tangata whenua ahau ki tōku Marae ko Tauanui Kia nōhia taku Whare Tipuna Te-Poho-O-Tamatea Whakatau mai Te Onoono-Mai-Waho te pataka kai a te Iwi e! Te Whakatāne taku Mana,taku Ihi Ko Tūhoe he pou whenua,he pou Tangata Ko Mataatua te Waka Kia puta ki te whai ao,ki te ao marama Ko Dolly Boynton ahau
Tū ana ahau ki te tihi tapu o tōku Maunga ko Te Kōrapa whakarongo ki ngā hau o te rangi e! Whakaheke ki te au o Waikare e rere nei Kia tū tangata whenua ahau ki tōku Marae ko Tauanui Kia nōhia taku Whare Tipuna Te-Poho-O-Tamatea Whakatau mai Te Onoono-Mai-Waho te pataka kai a te Iwi e! Te Whakatāne taku Mana,taku Ihi Ko Tūhoe he pou whenua,he pou Tangata Ko Mataatua te Waka Kia puta ki te whai ao,ki te ao marama Ko Dolly Boynton ahau