Garth shared a moment

Garth Bray | March 2021

Ko Garth tōku ingoa.
Ko Garth tōku ingoa. No Te Tai Tokerau, anō hoki ngā whenua maha ō Iuropi ōku tīpuna. E noho ana au ki Tāmaki.