Hōhepa | Share your why

Ka whakaakoako tonu au tō tātou reo Māori, ka whakapakari ai, e tāku whaikōrero i runga i te paepae.

I will keep learning our Māori language in order to strengthen my oration on the paepae.