Hori | Share your why

Ko Te Reo Maori, Te Reo Rangatira, te kaikawe i te honohutanga o te whakaaro Maori, whakaaro Rangatira. No reira tukuna te reo kia rere.