Isaac shared a moment

Isaac Bishara | May 2021

Photo of Isaac | Wellington
Ko te ohaaki ō tōku matua te take mā tāku whāinga ki te whakahoki te reo rangatira ki tōna kāinga.
Ko te ohaaki ō tōku matua te take mā tāku whāinga ki te whakahoki te reo rangatira ki tōna kāinga. I mua i tōna wehenga ki tuawhakarere ka tohatoha a ia i tōna hiahia kia hoki mai te rongoā ō te reo ki tōna kainga. Nāku i oati atu ki tōku matua māku e tutuki ai ki tōna ohaaki. No reira, nāku i peka ki te Wānanga o Aotearoa kia whai te Ara reo me ōna pekanga kairangi. Ināianei, ko tōna ohaaki ko tōku mo āku tamariki. Mā tōna wā ka pāorooro ngā whare o ngā mokopuna ō tōku matua i te kurupākaratanga a ngā manu tīoriori, a ngā Manu whekoata me ngā manu kura e kuraina ana ki te kāinga, ki te marae ātea me kī, ki te ao o te manu kai mātauranga.