Jamal shared a moment

ROTOKAWA SCHOOL | April 2021

Ko Whakapoungakau te pae maunga, te tapuae o oku tupuna Whakapoungakau is the mountain range, the tramping ground of my ancestors Ko Pukepoto te tihi, toku arawhata ki te rangi Pukepoto is the peak, my stairway to the heavens Ko Waengaehe te awa, te wai u Waengaehe is the river, my spring-well of life Ko Waikawa i ariki ai Waikawa is the hot-spring, that sooths my body and my soul Ko Rotokawa i tau te paru Rotokawa is the lake that filters life's indiscretions Ko Rotokawa te Kura Rotokawa is my school where I stand proud Ko Kakahoroa te papawhenua Kakahoroa is the place, my marae, where I stand tall Ko Uenukukopako, te tangata Uenukukopako is my ancestor of whom I draw my inspiration Ko Te Arawa te waka Te Arawa is my waka, my pathway for opportunity Tihei mauri ora This is me, my breath of life
Ko Whakapoungakau te pae maunga, te tapuae o oku tupuna Whakapoungakau is the mountain range, the tramping ground of my ancestors Ko Pukepoto te tihi, toku arawhata ki te rangi Pukepoto is the peak, my stairway to the heavens Ko Waengaehe te awa, te wai u Waengaehe is the river, my spring-well of life Ko Waikawa i ariki ai Waikawa is the hot-spring, that sooths my body and my soul Ko Rotokawa i tau te paru Rotokawa is the lake that filters life's indiscretions Ko Rotokawa te Kura Rotokawa is my school where I stand proud Ko Kakahoroa te papawhenua Kakahoroa is the place, my marae, where I stand tall Ko Uenukukopako, te tangata Uenukukopako is my ancestor of whom I draw my inspiration Ko Te Arawa te waka Te Arawa is my waka, my pathway for opportunity Tihei mauri ora This is me, my breath of life