Janean | Kaikōhau

Nau mai nĝa hua

Nau mai nĝa pai

Nau mai kia nui

Kia hawera ai