Jason | Te Wiki 2023

I thought of so many ways to share my waiata. The waiata I chose for the kaupapa has significant meaning to me, Kua tipu rā.