Lee shared a moment

Lee Flutey | September 2021

Mahi whakaaro tamariki I te kura auraki o Te Hupenui ( Greytown Primary School) e ako ana I te reo rotarota ki te Waiata ‘ko taku pepeha’ six60.

Mahi whakaaro tamariki I te kura auraki o Te Hupenui ( Greytown Primary School) e ako ana I te reo rotarota ki te Waiata ‘ko taku pepeha’ six60.