Māori AI expert Dr Karaitiana Taiuru shares his favourite whakataukī

Photo of Māori AI expert Dr Karaitiana Taiuru shares his favourite whakataukī
Dr Karaitiana Taiuru tells RNZ what his favourite whakataukī is and how it relates to his work and whānau.