Rewa | Kaikōhau

Nau mai ngā hua

Nau mai kia piri tata

Nau mai ngā hapa

Nau mai kia whakatika

Tēnei te māramatanga ka whanake, ka nui ake, nui marire.