Robert shared a moment

Robert Puru | September 2021

Kia ora koutou e te iwi.

Kia ora koutou e te iwi

My Te Reo Māori moment is I teach 3 different groups of my whānau every week. Which we have done for the past year. Because of our journey and other external factors other whānau have asked to join into our weekly classes. This has been a boost for my confidence interms of we are on the right track for our te reo me ngā tikanga classes.

Harikoa taku ngakau tā rātou whanake i roto i te kaha, te puawai hoki o te reo Māori me ngā tikanga o ngā mātua tūpuna.

Nō reira

Mauri tau Mauri tū tihei mauri ora!

Nā Rōpata Puru

Kia haumaru te noho