samantha | Share your why

Ko te reo te mouri o te Māoritanga, heoi ka kōrero Māori au i i rā, i ia pō kia whakarauora mai i te reo rangatira. Kua whakatupuria taku tama nō Apanui i roto i te reo Māori kia Māori ai tōna tuakiritanga, ōna whakaaro, me ōna tikanga: ko ia te reanga hou mō tōna iwi ❤️🤍🖤