Shannon | Share your why

To encourage te reo Māori to keep our reo alive. He taonga te reo i waiho mai ngā mātua tipuna i waiho kia mātou ngā uri whakatipu.