Suso shared a moment

Suso Sanmartin | September 2020

Photo of Suso - Whangarei
Tēnã koutou katoa.
Tēnã koutou katoa. Ko MEDÚLIO te maunga. Ko MINHO te awa. Ko ATLANTIC-KI-TE-RAKI tōku moana. Ko BORA BORA (AIR TAHITI NUI) tōku waka rererangi. Ko BREOGHAN tōku tipuna. Ko NGÃ KERETI tõku iwi. Ko GALLÆCI tõku hapū. Ko WHARE KARAKIA NUI O HATO HĒMI i COMPOSTELA (Onepōpopotera?) tōku marae. Ko GALICIA (Karihia?) tōku whenua. Nō KĪNGITANGA O GALICIA (Karihia?) ahau. Ko Te Reo GALICIAN-PŌTUHIKI tōku reo. E noho ana ahau ki ONERAHIRAHI (WHANGÃREI-TERENGA-PARAOA, AOTEAROA). Ko CARMINHA tōku whaea. Ko SUSO tõku matua. Ko HATO MÃTENE tōku whãnau. Ko SUSO tõku ingoa. Nō reira, tēna koutou, tēnã koutou, tēnã koutou katoa. Hello / Greetings to you all. Mt MEDÚLIO is the mountain (to which I affiliate). MINHO River is the river (to which I affiliate). NORTH ATLANTIC is my ocean. 'BORA BORA' ('AIR TAHITI NUI') is my sky flying canoe (aeroplane, aircraft). BREOGHAN is my (founder) ancestor. The CELTS are my tribe. The GALLÆCI are my sub-tribe. St JAMES OF COMPOSTELA CATHEDRAL is my 'marae'. GALICIA is my country, my nation, my land. I'm from the KINGDOM OF GALICIA. GALICIAN-PORTUGUESE is my language. I live in ONERAHI (WHANGÃREI, NEW ZEALAND). CARMINHA is my mother. SUSO is my father. St MARTIN is my family. My name is SUSO. So, hello / greetings to you, greetings to you, greetings to you all. Olá / Saudações a todos e todas. O MEDÚLIO é a montanha. O MINHO é o rio. O ATLÂNTICO NORTE é o meu oceano. 'BORA BORA' ('AIR TAHITI NUI') é a minha canoa voadora (avião). BREOGHAN é o meu ancestral. Os CELTAS são a minha tribo. Os GALLÆCI são a minha sub-tribo. A CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA é o meu 'marae'. GALIZA é a minha terra, o meu país, a minha nação. Eu sou do REINO DA GALIZA. O GALEGO-PORTUGUÊS é a minha língua. Eu vivo em ONERAHI (WHANGÃREI, AOTEAROA, NZ). CARMINHA é a minha mãe. SUSO é o meu pai. SÃO MARTINHO é a minha família. O meu nome é SUSO. Portanto, olá / saudações a vocês, saudações a vocês, saudações a todos e todas vocês. #tokupepeha #mypepeha #pepeha