Kiriana shared a moment

Te Taura Whiri i te Reo Māori | June 2021

Master of Te Reo Māori (Level 9). Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā. Mā ēnei mahi e whakawhānui te kōrerotanga me te tuhinga o te ākonga.