Photo of Te Rā Kirihimete - Christmas Day

Te Rā Kirihimete - Christmas Day

Te Reo o te Raumati! Phrases to use on Christmas Day. 

Series: Te Reo o te Raumati
Year published: 2021


Christmas day

Te Rā Kirihimete

Wake up!

E oho!

Hurry up please

Kia tere mai

Let’s unwrap the presents

Kia hura tātou i ngā taonga

Open it carefully

Āta huraina

Aren’t you lucky!

Tō waimarie hoki!

What did you get?

He aha tāu i whiwhi ai?

Say thank you

Mihi atu

Thank you for this present

Tēnā koe i tēnei taonga

Merry Christmas to you and your whānau

Meri Kirihimete ki a koutou ko te whānau

All I want for Christmas is you

Ko koe tāku e pīrangi nei mō te Kirihimete

Should we open a Christmas cracker?

Me pakō i a tāua tētahi tiripapā Kirihimete?

Did the reindeer eat the carrots?

I pau ngā kāroti i ngā tia a Hana Koko?

Did Santa eat his cookies?

I pau i a Hana Koko ana pihikete?

When are we eating?

Āhea tātou kai ai?

What should we do today?

Me aha tātou i tēnei rā?