Te Aroa shared a moment

MFM Te Reo Irirangi o Maniapoto | September 2020

Kia haapai i te oranga tonutanga o too taatou reo.
Kia haapai i te oranga tonutanga o too taatou reo