Te ingoa wāhi roa katoa i te ao

Photo of Te ingoa wāhi roa katoa i te ao
I mōhio rānei koe kei Aotearoa te ingoa wāhi roa katoa i te ao? Āe, e pono mārika ana tēnei, me te aha, kei te reo Māori hoki taua ingoa rā.