Teriaki | Share your why

Ko te Reo Māori te mauri o te mana Māori.

He mātuatua te Reo Māori ki a Rangitāne o Tamaki nui-ā-Rua. Koia te tūāpapa e kawe nei i ngā ahatanga Māori katoa a Rangitāne o Tamaki nui-ā-Rua.