Glenis Philip-Barbara

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Glenis will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata. "Pānui pukapuka mā runga Pukamata hei koha ki ngā mokopuna huri noa, kōrero ki aku hoa mahi, tautoko ngā kaupapa o te tari."

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Activities