Hilda Halkyard-Harawira

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Hilda will kōrero, whakarongo, ako and pānui. "Haua, engari me whakanui te Rā o Te Reo Māori"

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Activities