Mihi Te Rina Henare

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Mihi Te Rina will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata.

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Kokonga Whakaahua