Haylee scott

Manawatū-Whanganui, facebook

Kohanga reo

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Haylee scott will kōrero and waiata. "Like to korero Maori nga tamariki me to waiata "

Activities

If you are part of this group you can contribute your content as well.