Anne shared a moment

Anne Powell | September 2021

Kia Ora Koutou,.

Kia Ora Koutou,

I enjoyed singing the waiata Mo Maria.