Cynthia | Te Wiki 2023

Kei te ako tonu ahau Ki ngä möteatea, waiata ränei o öku Iwi. Ka tuhi ahau ngä karanga I whakahonohono Ki te whenua o mätou marae o tëna o tëna. Katahi, ka körerotia ki Aku whanaunga I te wä whakatä a te kura Ki te whakapakari töku Reo mäori me öna tïkanga.