Daniel shared a moment

Daniel Tai | September 2021

Ko te reo te taikura ō te whakaaro marama - language is the key to understanding.

Ko te reo te taikura ō te whakaaro marama - language is the key to understanding

This is my favourite whakatauki and I shared it with people.