Elizabeth | Share your why

Ki a au nei, e hirahira ana kia mōhio tātou ko te reo Māori he reo o tēnei whenua. Me whakanui tātou i te reo me te ao Māori. Whakarongo ki te rōreka o te reo Māori rangatira. Whakamīharo!

For me, it's important that we all know that te reo Māori is the language of this land. We should celebrate te reo and te ao Māori. Listen to the melodious and esteemed Māori language. Amazing!