Erena | Share your why

Photo of Erena | Share your why

My whānau, my kāinga, my hapū, my future tamariki and te ao o te mate are all my WHY. The moment I lost my grandma I knew I had to learn te reo Māori to keep our connection strong.

Ko te reo te mauri o te mana Māori.