He pūtea hōu ki Te Matatini

Photo of He pūtea hōu ki Te Matatini
"Ehara mō ēnei rā noa iho, engari, ka ora hoki tēnei taonga tuku iho mō ngā reanga haere ake nei.”