Hemi | Share your why

Te Reo Māori is a real taonga that we have here in Aotearoa. Te Reo Māori is part of who I am as Māori, and through the language I learn about my tīkanga and Te Ao Māori. I am going to be speaking Te Reo Māori for Te Wā Tuku Te Reo Māori to uplift the mana of our beautiful reo and share the language with as many people as I can. Kia kaha Te Reo Māori!