Joseph shared a moment

Joseph Te Rito | September 2020

Photo of Joseph - Auckland
Kia mōhio mai te Kāwanatanga me te ao whānui me ngā tāngata o Aotearoa he mea nui, whakaharahara to reo Māori, arā, he tokomaha ngā tāngata e tautoko ana i te reo Māori, ā, kāore hoki e hiahia ana kia mate noa te reo.
Kia mōhio mai te Kāwanatanga me te ao whānui me ngā tāngata o Aotearoa he mea nui, whakaharahara to reo Māori, arā, he tokomaha ngā tāngata e tautoko ana i te reo Māori, ā, kāore hoki e hiahia ana kia mate noa te reo.