Julie shared a moment

Julie Governor | September 2021

Kai karakia

Kai karakia

Nau mai ngā hua o te wao

O te ngãkina o te wai tai

O te māori na tāne koe

Nā Rongo koe

Nā maru koe

Nā haumie koe

Nā Tangaroa koe

Ko Ranginui e tū iho nei

Ko Papatūanuku e takato nei

Whano Kia tina haumi e hui e taiki e āmene

🙏