Karaitiana | Kaikōhau

Photo of Karaitiana | Kaikōhau

I am going to learn and share the kōrero of Te Ahumairangi and Tinakori (sic), with our recent move to Te Punga on Bowen Street.