Kiran shared a moment

Kiran Dass | September 2021

For our Māori Language Moment Te Wā Tuku Reo Māori, the staff at the Whanganui Regional Museum | Te Puni Tiaki Taonga o Whanganui sang waiata together in the museum atrium at midday and filmed it for a Facebook live stream.

For our Māori Language Moment Te Wā Tuku Reo Māori, the staff at the Whanganui Regional Museum | Te Puni Tiaki Taonga o Whanganui sang waiata together in the museum atrium at midday and filmed it for a Facebook live stream.

Tēnā rā koutou katoa.

Ka mihia te kaupapa nui whakaharahara kua whakarauika i a tātou i tēnei rā, arā, ko te reo Māori.

Whakanuia tō tātou nei reo Māori i tēnei rā te 14 o Mahuru! Nā reira, anei mātou ko ngā kaimahi o Te Puni Tiaki Taonga o Whanganui, me te ngākau iti, e mahi ana i ngā mahi hei tautoko i tēnei kaupapa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.

Greetings to you all.

We acknowledge this most auspicious topic that has brought us all together this day, namely, the Māori language.

(Let us) Celebrate our Māori language on this day, the 14 of September! Accordingly, this is us, the staff of the Whanganui Regional Museum, humbly standing here, doing what we can to support this occasion, we greet you, we acknowledge you and best wishes to us all.

Mentioned in this post: