Kiri | Te Wiki 2023

Photo of Kiri | Te Wiki 2023
Additional photo of Kiri | Te Wiki 2023

Te Kura Hau Karetu no Te Awakairangi ki Uta

Gathered around our Awa and did a Karanga then waiata at 12midday it was amazing to hear them waiata so so confidently

Mauri Ora