Te Ao Hanganga | Building & Construction

Āheinga Accessible
Āhuarangi Takahurihuri Climate Change
Apiapi Nunui Density (High)
Apiapi Pāpaku Density (Low)
Apiapi Wawaenga Density (Medium)
Ārai Wai Uru Whare Weathertightness
Arotake Whare Hohoro Rapid Building Assessment
Arumoni Commercial
Hātepe Whakamana Verification Method
Haukū-o-roto Moisture (Internal)
Haukū-o-waho Moisture (External)
Haumaru Safe
Haumaru Kaiwhakamahi Safety of User
Haumarutanga Ahi Fire Safety
Herenga Āhuatanga Functional Requirement
Hoahoa Design
Hōtaka Mahi Rū Whenua Seismic Work Program
Kaiarotake Whare Hohoro Rapid Building Assessor
Kaihoahoa Designer
Kaihoahoa (hangatanga) Architect
Kaimahi ā-rehe Tradie/Tradesperson
Kaimahi Haurehu Gas Fitter
Kaimahi Kōrere Wai Plumber
Kaimahi Wāra Drain Layer
Kāinga Residential
Kāinga hangarau Smart Home
Kāinga Tuaiti Tiny Home
Kaipūhanga Engineer
Kaipūhanga Ahi Fire Engineer
Kairīhi Tenant
Kaiwaihanga Builder
Kaiwhiwhi Kāinga Homeowner
Kaiwhiwhi Whare Building Owner
Kaupapahere Policy
Kiritaki Consumer
Kounga Standard
Mahere Whakaiti Parapara Waste Minimisation Plan
Mahi Hangatanga / Whakatū Whare Building Work
Marea Public
Maru Kiritaki Consumer Protection
Maru Pāpuni Dam Safety
Mōrearea Hazard
Ngā Mana Whakaae Hangatanga Building Consent Authorities
Ngā Ture Hangatanga Building Regulations
Pakari Resilient
Pāpuni Dam
Parapara Waste
Pūmau Durable
Pūmautanga Durability
Pūnaha Whai Whakaaetanga Hangatanga Building Consent System
Pūngao Whāomo Energy Efficient
Rautaki Hangatanga Ohotata Building Emergency Management
Rawa Hangatanga Building Products
Tai āniwhaniwha Tsunami
Tangata Ngaio / Mātanga Professional/Consultant
Tikanga Aramahi Code of Practice
Tikanga Matatika Code of Ethics
Tikanga Tūtohu Code Compliance
Tohu Placard
Tūraru Risk
Tūtohu Hangatanga Building Code
Waeture Regulation
Wai Māori Potable Water
Waiāwhā Stormwater
Whai Rēhita Registered
Whai tohu Certified
Whakaaetanga hangatanga Building Consent
Whakahaere Parapara Waste Management
Whakahou Renovation
Whakapakari Hangatanga Building Resilience
Whakatika Repair
Whakatikatika Remediation
Whakawātea Whakaaetanga Hangatanga Building Consent Exemption
Whare House
Whare Pororūwhenua Earthquake Prone Building
Whiwhinga Procurement